Voda, plyn, kúrenie v Dunajskej Strede

 
• projektovanie, montáž, rekonštrukcia vykurovacích systémov
• meranie a (projektovanie) regulácia vykurovacích systémov
• odborné prehliadky, revízie, tlakové skúšky plynových zariadení
• montáž, rekonštrukcia a údržba vodných a plynových zariadení
• projektovanie a montáž závlahových a kanalizačných systémov
• revízie, ročné prehliadky, záručný a pozáručný servis plynových zariadení
• veľko- a maloobchodný predaj v mieste prevádzky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktujte nás:
obchod: 0948/728 696, servis: 0918 366 509